Azar : Video chat và tin nhắn

Azar : Video chat và tin nhắn
7.5   Download

Miễn phí

(7.5) (7.5)

Azar : Video chat và tin nhắn

Azar friends

 • 1720
 • Thứ năm, 14/08/2014 14:59
 • Android 2.3.3
Azar : Video chat và tin nhắn
 • Azar : Video chat và tin nhắn
 • Azar : Video chat và tin nhắn
 • Azar : Video chat và tin nhắn
 • Azar : Video chat và tin nhắn
 • Azar : Video chat và tin nhắn
 • Azar : Video chat và tin nhắn
 • Azar : Video chat và tin nhắn
 • Azar : Video chat và tin nhắn

Ứng dụng rút ngắn khoảng cách địa lý

Azar ứng dụng chat video và tin nhắn cho phép người sử dụng để chat video miễn phí.
Chỉ bằng cách trượt nhẹ vào màn hình, Azar cho phép bạn tìm và gặp gỡ những người mới sống ở các thành phố khác nhau , từng người một .

Bây giờ bạn không còn lo ngại về khoảng cách địa lý mà có thể trò chuyện và xem hình ảnh có đối phương.

Các tính năng:

 • Miễn phí Video Chat trên 3G/4G và Wi-Fi
 • Cung cấp Tablet hỗ trợ ( 7 ' , 10 ' ) hoàn hảo
 • Đăng nhập với Facebook
 • Gặp người mới thông qua logic ngẫu nhiên
 • Lấy một ảnh chụp màn hình trong khi chat video với Azar
 • Tức chia sẻ ảnh chụp màn hình lên Facebook

 

Tải Phần mềm Azar : Video chat và tin nhắn miễn phí về máy điện thoại