EzMobileTrading - tin tức tài chính

EzMobileTrading - tin tức tài chính

Miễn phí

(0) (0)

EzMobileTrading - tin tức tài chính

FPTMobile

  • 567
  • Thứ hai, 14/04/2014 16:49
  • 1.4.2.0
  • Windows Phone 7
EzMobileTrading - tin tức tài chính
  • EzMobileTrading - tin tức tài chính
  • EzMobileTrading - tin tức tài chính
  • EzMobileTrading - tin tức tài chính
  • EzMobileTrading - tin tức tài chính
  • EzMobileTrading - tin tức tài chính

EzMobileTrading là một ứng dụng xây dựng trên nền tảng Windows Phone sử dụng để trao đổi, mua bán hiệu quả cho những khách hàng của FPT. Với ứng dụng này, nhà đầu tư có thể:
-      Kiểm tra những thay đổi trên thị trường của bất kỳ loại cổ phiếu nào
-      Theo dõi tất cả những tin tài chính mới nhất
-      Dễ dàng trao đổi với dịch vụ đa năng: mua bán cổ phiếu, chuyển tiền đi bất cứ đâu, thanh toán đơn hàng….
Với EzMobileTrading, khách hàng của FPT luôn luôn quản lý được tài khoản của mình và thị trường tài chính Việt Nam.

 

Tải Phần mềm EzMobileTrading - tin tức tài chính miễn phí về máy điện thoại