File Commander: Quản lý file

File Commander: Quản lý file

Miễn phí

() ()

File Commander: Quản lý file

Mobile Systems, Inc

  • 475
  • Thứ sáu, 03/01/2014 10:40
  • 3.6.13997
  • Android 1.5
File Commander: Quản lý file
  • File Commander: Quản lý file
  • File Commander: Quản lý file
  • File Commander: Quản lý file
  • File Commander: Quản lý file

Kiểm soát các tập tin của bạn bằng Commander! Commander là một nhà quản lý tập tin nhiều tính năng phong phú, hoàn chỉnh cho phép bạn truy cập và xử lý các tập tin trên thiết bị Android và remote các file được lưu trữ trên dịch vụ đám mây bên ngoài như các tài khoản ở Google Drive, DropBox, Box và SugarSync. Bạn có thể xử lý một cách riêng biệt từ các tập tin cùng loại, ví dụ như hình ảnh, nhạc, video, tài liệu… Đổi tên, xóa, di chuyển, zip và gửi chỉ trong một vài thao tác trên màn hình của bạn.

File Commander được tổ chức ở một số phím tắt hữu ích cho phép truy cập nhanh đến các tập tin local (nội vùng), các tập tin được lưu trữ hoặc các tập tin cùng loại:

* Tải về - một phím tắt cho các tập tin tải về thông qua trình duyệt Internet hoặc Google Play.

* Hình ảnh – định dạng bất kỳ tập tin hình ảnh.

* Âm nhạc: các file nhạc.

* Video: tập tin định dạng video.

* Các tập tin nội vùng: bạn có thể duyệt tất cả các tập tin nội vùng trên thẻ nhớ.

* Remote các tập tin - truy cập vào tài khoản Google Docs, DropBox, Box.net hoặc đường Sync.

Chia sẻ tài liệu: Commander cho phép bạn chia sẻ tập tin trực tiếp từ danh sách tập tin bằng cách gửi chúng vào email người nhận, một thiết bị khác thông qua Bluetooth hoặc tải chúng lên một Google Docs hiện có, DropBox, Box hoặc tài khoản SugarSync.

Tải Phần mềm File Commander: Quản lý file miễn phí về máy điện thoại