Google Calendar - Google Lịch

Google Calendar - Google Lịch
8.5   Download

Miễn phí

(8.5) (8.5)

Google Calendar - Google Lịch

Google Inc.

  • 504
  • Thứ hai, 16/06/2014 11:04
  • Android 4.0.3
Google Calendar - Google Lịch
  • Google Calendar - Google Lịch
  • Google Calendar - Google Lịch
  • Google Calendar - Google Lịch
  • Google Calendar - Google Lịch

Google Calendar - Google Lịch - Kiểm soát hiệu quả lịch làm việc

 Calendar – Lịch là ứng dụng  hiển thị các sự kiện từ tài khoản Google của bạn đồng bộ hóa với thiết bị Android. Bạn cũng có thể:

  • Tạo, chỉnh sửa, và xoá các sự kiện.
  • Xem tất cả “Lịch” của bạn cùng một lúc, bao gồm cả lịch không phải của Google.
  • Gửi email cho tất cả các khách hàng sự kiện chỉ bằng 1 thông báo với thông điệp tùy chỉnh.

Tải ứng dụng Calendar - Lịch để có lịch công việc và sinh hoạt tốt nhất!

 

Tải Phần mềm Google Calendar - Google Lịch miễn phí về máy điện thoại