Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch

Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch
9.0   Download

Miễn phí

(9.0) (9.0)

Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch

Google Inc

 • 621
 • Thứ tư, 05/03/2014 00:31
Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch
 • Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch
 • Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch
 • Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch
 • Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch
 • Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch
 • Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch

Google dịch là ứngs dụng dịch văn bản, xoá bỏ rào cản ngôn ngữ.

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ với Google Dịch

 • Dịch giữa hơn 70 ngôn ngữ
 • Hội thoại một cách tự nhiên và để Google dịch
 • Nói, nhập, viết hoặc chụp ảnh để dịch
 • Dịch ngoại tuyến trong khi đang di chuyển. Không cần kết nối internet.
 • Lưu bản dịch của bạn và truy cập từ bất kỳ thiết bị nào

(Nhập dữ liệu thông qua máy ảnh và dịch ngoại tuyến khả dụng cho Android 2.3 và cao hơn)

Hỗ trợ dịch giữa các ngôn ngữ sau:

Quốc Tế Ngữ, Tiếng Ả-rập, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Ai-len, Tiếng Aixơlen, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bêlarút, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Bungary, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Do Thái, Tiếng Dravidian, Tiếng Ðức, Tiếng Extônia, Tiếng Galicia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Indonesia, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Lào, Tiếng Latinh, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mã Lai, Tiếng Macedonia, Tiếng Malta, Tiếng Marathi, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Philippin, Tiếng Rumani, Tiếng Séc, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung (Giản Thể), Tiếng Trung (Phồn thể), Tiếng Ukraina, Tiếng Urdu, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Ý, Tiếng Yiddish.

Tải Phần mềm Google Dịch - Dịch văn bản nhanh chóng với Google Dịch miễn phí về máy điện thoại