Google Trang tính

Google Trang tính

Miễn phí

(8) (8)

Google Trang tính

Google, Inc.

  • 752
  • Thứ năm, 10/07/2014 14:45
  • 1.2016.8207
  • Android 4.0, hoặciOS 7
Google Trang tính
  • Google Trang tính
  • Google Trang tính
  • Google Trang tính
  • Google Trang tính

Google Trang tính

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ trang tính ngay trên iPhone và iPad với ứng dụng văn phòng Google Trang tính:
Tính năng:

- Tạo trang tính mới hoặc chỉnh sửa trang tính bất kỳ bạn lưu trên web hoặc thiết bị
- Chia sẻ trang tính
- Có thể làm việc với ứng dụng dù không có Internet
- Hầu hết các tính năng thao tác với trang tính được hỗ trợ
- Luôn tự động lưu để tránh mất dữ liệu
- Bảo vệ trang tính với mật khẩu 4 chữ số

Tải Phần mềm Google Trang tính miễn phí về máy điện thoại