iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu

iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu

Miễn phí

(9) (9)

iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu

Aladdin Studio.

 • 443
 • Thứ ba, 14/10/2014 11:18
 • 1.2.8.1
 • Windows Phone 7
iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu
 • iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu
 • iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu
 • iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu
 • iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu
 • iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu
 • iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu
 • iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu
 • iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu

Quản lý chi tiêu hiệu quả với Imoney

QUẢN LÝ CHI TIÊU HIỆU QUẢ VỚI IMONEY

Phiên bản 1.2.0

+ Sửa lỗi đăng nhập vào SkyDrive

+ Tạo hiệu ứng mượt hơn

+ Tối ưu hiệu suất

Phiên bản 1.0.3

+ Hỗ trợ chuyển tiền giữa các tài khoản

+ Ngăn cách ba chữ số trong thống kê giao dịch

+ Một số thay đổi về giao diện

+ Sửa lỗi

Phiên bản 1.0.2

+ Hỗ trợ tiếng Việt

+ Bổ sung nhiều danh mục cần thiết: lương, ngân hàng, kinh doanh,...

+ Thống kê chi tiêu trong vòng 7 ngày gần nhất(có thể sửa trong mục cài đặt)

+ Dễ dàng thiết lập tài khoản mặc định

+ Màu khác nhau cho khoản chi và thu

+ Phân cách hàng nghìn trong số tiền(vd: 10,000.99 đồng)

+ Thêm số dư đầu và cuối vào thống kê giao dịch

+ Thêm máy tính

* Phiên bản 1.0.0

+ Thêm, xóa, sửa giao dịch dễ dàng

+ Sao lưu và phục hồi dữ liệu với SkyDrive

+ Hỗ trợ nhiều loại biểu đồ khác nhau(cột, tròn,..)

+ Hỗ trợ gắn ra màn hình khởi động

+ Chuyển đổi tiền giữa các quốc gia khác nhau

+ Hỗ trợ kiểu màn hình đứng và ngang

+ Thống kê theo giao dịch, loại giao dịch, loại danh mục

+ Thống kê theo thời gian và tài khoản

+ Có hệ thống nhắc việc với hỗ trợ lặp lại(hàng ngày, hàng tuần,..)

+ Hỗ trợ hơn 164 loại tiền tệ

+ Có hệ thống đăng nhập(có thể bật hoặc tắt)

+ Phục hồi lại trạng thái ban đầu cài đặt

+ Có thể tạo nhiều loại tài khoản(cá nhân, gia đình,..)

+ Linh động trong việc thêm danh mục, loại hình giao dịch

+ Giao diện thân thiện

Tải Phần mềm iMONEY - Ứng dụng quản lý chi tiêu miễn phí về máy điện thoại