iWatch - Đồng hồ điện tử

iWatch - Đồng hồ điện tử

Miễn phí

(8) (8)

iWatch - Đồng hồ điện tử

Studio 8

  • 566
  • Thứ bảy, 17/05/2014 19:35
  • 2.0.0.0
  • Windows Phone 8
iWatch - Đồng hồ điện tử
  • iWatch - Đồng hồ điện tử
  • iWatch - Đồng hồ điện tử
  • iWatch - Đồng hồ điện tử
  • iWatch - Đồng hồ điện tử

Biến điện thoại thành đồng hồ điện tử

Ứng dụng Đồng hồ điện tử là 1 công cụ tuyệt vời để làm:

1. Chiếc đồng hồ điện tử: hiện thời gian (chính xác đến từng giây), ngày, thứ.

2. Đồng hồ báo thức: Hỗ trợ báo thức lặp lại cho bất kỳ thứ nào trong tuần.

3. Đồng hồ bấm giờ: Hỗ trợ đếm giờ theo vòng và phân chia không giới hạn, hỗ trợ sao chép kết quả vào clipboard.

4. Thiết bị đếm ngược: Bạn có thể lựa chọn rung hay đổ chuông khi hết giờ, bạn cũng có thể lựa chọn 1 bài hát làm nhạc chuông.

Phiên bản 2.0

Tính năng mới: Thêm lựa chọn thiết bị đếm ngược.

Tải Phần mềm iWatch - Đồng hồ điện tử miễn phí về máy điện thoại