MyCalculator – Ứng dụng máy tính trên Android

MyCalculator – Ứng dụng máy tính trên Android

Miễn phí

(9) (9)

MyCalculator – Ứng dụng máy tính trên Android

Xlythe

  • 690
  • Thứ năm, 17/07/2014 15:26
  • 5.1.1
  • Android 4.0
MyCalculator – Ứng dụng máy tính trên Android
  • MyCalculator – Ứng dụng máy tính trên Android
  • MyCalculator – Ứng dụng máy tính trên Android
  • MyCalculator – Ứng dụng máy tính trên Android

Calculator – Ứng dụng máy tính trên Android

Ứng dụng Calculator thêm 4 chức năng. Nó hoàn toàn đơn giản và gọn gàng, nhưng cho phép bạn tiếp cận các chức năng tiên tiến chỉ cần một lần vuốt. Vẽ đồ thị, ma trận, và nhiều hơn nữa khi bạn cần chúng.

Ứng dụng Calculator cũng có Widget, một dạng máy tính nổi, và 7 màn hình nền thay thế (và đếm). Nó cũng chạy trên Google Glass.

Lịch sử:

Ứng dụng Calculator  được sản xuất vào tháng 6/2012, bởi WillSean, lần lượt là nhà phát triển và thiết kế. Trong khoảng 4 tháng, chúng tôi đã hỗ trợ cho ma trận, vẽ đồ thị và lịch sử và trong tháng 10/2012, Ứng dụng Calculator chính thức nằm trong CyanogenMod (và phần lớn được gọi là ROMS). Trong tháng 1/2013, Nick đã tham gia và thiết kế lại các trang đồ thị, trang hex, và gần đây đã tạo ra các màn hình nền. Vào 9/2013, Rudy đã nỗ lực và cải thiện sự lô gich ma trận, hỗ trợ thêm nhiều chức năng, trật tự hoạt động. Tất nhiên có hỗ trợ ngôn ngữ cho người dùng. Ứng dụng Calculator mở nguồn và luôn tìm kiếm nhiều sự trợ giúp từ khi bắt đầu.

Tải Phần mềm MyCalculator – Ứng dụng máy tính trên Android miễn phí về máy điện thoại