MyScript Calculator - Máy tính viết tay

MyScript Calculator - Máy tính viết tay

Miễn phí

(10) (10)

MyScript Calculator - Máy tính viết tay

MyScript

 • 639
 • Thứ năm, 10/07/2014 15:37
 • 1.3.2
 • iOS 7
MyScript Calculator - Máy tính viết tay
 • MyScript Calculator - Máy tính viết tay
 • MyScript Calculator - Máy tính viết tay
 • MyScript Calculator - Máy tính viết tay
 • MyScript Calculator - Máy tính viết tay
 • MyScript Calculator - Máy tính viết tay

Chính xác, đáng tin vậy với tính năng nổi bật là nhận dạng số viết tay

Đơn giản, dễ sử dụng và trực quan, bạn chỉ cần viết biểu thức toán học vào màn hình và để công nghệ của MyScript Calculator biểu diễn sự mầu nhiệm của nó bằng cách chuyển đổi toàn bộ số và ký hiệu toán học vào thành biểu thức trên máy và đưa ra kết quả trong thời gian sớm nhất.

Khi sử dụng MyScript Calculator, bạn sẽ cảm thấy mình có trải nghiệm giống hệt như đang viết trên giấy thật, có điều đây là một thiết bị số mà thôi (bạn có thể gạch xóa, tìm kết quả,...), giải các bài toán bằng tay mà không cần phải vò đầu bứt tai.

Các tính năng chính:

 • Dùng chữ viết tay để viết bất cứ biểu thức toán học vào màn hình
 • Viết và tính toán các biểu thức toán học theo một cách rất trực quan và tự nhiên mà không cần phải dùng tới bàn phím
 • Có tính năng gạch xóa như thật giúp bạn tẩy bỏ những ký hiệu và con số
 • Cách sử dụng sinh động
 • Có chức năng Làm lại (Undo) và Quay về trước (Redo)

Các toán tử được hỗ trợ:

• Phép tính cơ bản: +, -, ×, ÷, / 

• Lũy thừa, phép căn, số mũ: 7², √, ∛, e³
• Tỉ số: %, |5|, 3! 
• Dấu ngoặc: ( )
• Lượng giác học: cos, sin, tan, cot, cosh, sinh, tanh
• Nghịch đảo: acos, asin, atan
• Lô-ga: ln, log 
• Hằng số: π, e, phi.

Sử dụng MyScript Calculator để có thể đơn giản hóa phép tính của bạn!

Tải Phần mềm MyScript Calculator - Máy tính viết tay miễn phí về máy điện thoại