OneDrive - Lưu trữ tập tin 25 GB

OneDrive - Lưu trữ tập tin 25 GB

Miễn phí

(8) (8)

OneDrive - Lưu trữ tập tin 25 GB

Microsoft Corporation

  • 550
  • Thứ hai, 18/08/2014 11:01
  • 6.11.6
  • iOS 6
OneDrive - Lưu trữ tập tin 25 GB
  • OneDrive - Lưu trữ tập tin 25 GB
  • OneDrive - Lưu trữ tập tin 25 GB

OneDrive (formerly SkyDrive)

Dịch vụ lưu trữ đám mây 25GB của Microsoft hiện có trên iOS

OneDrive của Microsoft trên iOS cho phép tiếp cận hệ thống lưu trữ đám mây từ iPhone hoặc iPad. Nó hạn chế so với ứng dụng web, hỗ trợ tải ảnh và video và các tệp tin đọc.

OneDrive luôn luôn có ưu điểm lớn – nó hỗ trợ 25 GB lưu trữ miễn phí. Bạn có thể lưu khá nhiều tệp tin, tạo các đường link công khai, riêng tư, chỉnh sửa và đọc tới bất kỳ tệp tin hoặc thư mục. Trên iOS, điều này hạn chế hơn.

Bạn có thể tạo các thư mục, tải ảnh hoặc video từ thiết bị iOS; xem tài liệu, video và âm nhạc tương ứng. Tuy nhiên bạn không thể chỉnh sửa như tệp tin Word hoặc Excel. Nếu bạn muốn tạo và chỉnh sửa tài liệu chia sẻ trên iOS, Google Docs là một lựa chọn tốt hơn.

OneDrive cho phép tiếp cận các tệp tin lưu trữ đám mây, nhưng khác một chút, và cần các tính năng tải và chỉnh sửa hơn để trở nên hữu ích hơn.

Những thay đổi gần đây

Cập nhật hỗ trợ iPad, bao gồm iPad mới với hiển thị Retina

Chọn lựa nhiều hình ảnh hoặc video để tải từ iPhone hoặc iPad

Chia sẻ tệp tin và hình ảnh – gửi link qua email hoặc lấy link bạn có thể copy và paste

Quản lý tệp tin – di chuyển, xóa, ghi lại tên hoặc tạo thư mục mới

Mở các tệp tin OneDrive bằng các ứng dụng iOS khác

Tải Phần mềm OneDrive - Lưu trữ tập tin 25 GB miễn phí về máy điện thoại