OnLive Desktop - Tạo Win 7 ảo cho IOS

OnLive Desktop - Tạo Win 7 ảo cho IOS
6.0   Download

Miễn phí

(6.0) (6.0)

OnLive Desktop - Tạo Win 7 ảo cho IOS

OL2, Inc.

  • 485
  • Thứ sáu, 21/02/2014 17:15
  • iOS 4
OnLive Desktop - Tạo Win 7 ảo cho IOS
  • OnLive Desktop - Tạo Win 7 ảo cho IOS
  • OnLive Desktop - Tạo Win 7 ảo cho IOS
  • OnLive Desktop - Tạo Win 7 ảo cho IOS

Windows 7 ảo trong diện toán đám mây

Ứng dụng có tên OnLive Desktop là ứng dụng tạo Windows 7 ảo trên server Onlive.

Hệ điều hành khá hạn chế, chỉ có một số lựa chọn như Microsoft Office hay một số game. Tất cả nhưng tài liều tạo ra sẽ đực lưu vào Profile Onlive của bạn nhưng những thay đổi bạn thực hiện trên Windows 7 thì lại không được lưu.

Truy cập Onlive Desktop bằng Wifi bạn sẽ thấy ứng dụng khá lag khi chọn icon để mởi chương trình hay gõ văn bản. Trải nghiệm này khá khó chịu, và bạn sẽ không muốn có ý định sử dụng ứng dụng lâu dài.

Onlive Desktop còn có thể có thêm những cập nhật thêm để ứng dụng thân thiện hơn với người dùng, nhưng cũng sẽ không có nhiều cập nhật cho lắm. Ngay cả tính năng viết nhắc nhở nhanh trên Microsoft Word cũng sẽ tốn thời gian hơn là việc bạn đơn giản mở ứng dụng Note trên iPad.

Tính năng có giá trị trong ứng dụng Onlive Desktop Onlive Notes.

Lưu ý:

Nhấp vào Download bạn sẽ được đi thẳng đến App Store, tại đây bạn có thể tải và cài đặt ứng dụng.

Tải Phần mềm OnLive Desktop - Tạo Win 7 ảo cho IOS miễn phí về máy điện thoại