Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !

Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !

Miễn phí

(0) (0)

Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !

Microsoft Corporation

 • 617
 • Thứ sáu, 03/01/2014 11:37
 • 8.1.28.2
 • Android 2.2
Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !
 • Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !
 • Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !
 • Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !
 • Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !
 • Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !
 • Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !
 • Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại !

ứng dụng Microsoft Remote Desktop

Với ứng dụng Microsoft Remote Desktop, bạn có thể kết nối với máy tính và các nguồn dữ liệu công việc ở khoảng cách xa từ bất kì nơi đâu. Trải nghiệm sức mạnh của Windows với RemoteFX trong Remote Desktop được thiết kế giúp đỡ bạn hoàn thành công việc ở bất kì đâu.
Khởi động:
Các ấn bản Windows Professional và Windows Server điều được hỗ trợ. Để xem danh sách đầy đủ các phiên bản Windows được hỗ trợ và kết nối thành công  với máy tính.
Đặc điểm:
+ Truy cập nguồn dữ liệu từ xa thông qua Remote Desktop Gateway
+ Trải nghiệm tín năng đa chạm với giao thức màn hình từ xa (RDP) RemoteFX hỗ trợ các cử chỉ Windows
+ Kết nối an toàn đến dữ liệu và các ứng dụng với công nghệ đột phá Network Layer Authentication (NLA)

+ Quản lý đơn giản các tất cả các kết nối từ xa từ trung tâm kết nối.
+ Dòng video và thanh âm chất lượng cao với kĩ thuật nén cải tiến và băng tần

Với ứng dụng Microsoft Remote Desktop, bạn có thể kết nối với máy tính và các nguồn dữ liệu công việc  ở khoảng cách xa từ bất kì nơi đâu

Tải Phần mềm Microsoft Remote Desktop - Phần mềm Remote máy tính bằng điện thoại ! miễn phí về máy điện thoại