MP3 Video Converter - Đổi đuôi định dạng Video thành âm thanh Mp3

MP3 Video Converter - Đổi đuôi định dạng Video thành âm thanh Mp3

Miễn phí

(8) (8)

MP3 Video Converter - Đổi đuôi định dạng Video thành âm thanh Mp3

Springwalk

  • 778
  • Thứ năm, 12/06/2014 21:35
  • 1.9.40
  • Android 2.2
MP3 Video Converter - Đổi đuôi định dạng Video thành âm thanh Mp3
  • MP3 Video Converter - Đổi đuôi định dạng Video thành âm thanh Mp3
  • MP3 Video Converter - Đổi đuôi định dạng Video thành âm thanh Mp3
  • MP3 Video Converter - Đổi đuôi định dạng Video thành âm thanh Mp3
  • MP3 Video Converter - Đổi đuôi định dạng Video thành âm thanh Mp3

MP3 Video Converter - Ứng dụng đổi định dạng tiện lợi

Với MP3 Video Converter Bạn có thể chuyển đổi file video thành các file audio (MP3, AAC) với các tùy chọn khác nhau (bitrate, thông tin dữ liệu)

1. Hỗ trợ các loại video khác nhau(3GP, FLV, MP4, vv)
2. Hỗ trợ các loại âm thanh khac nhau (MP3, AAC)
3. Hỗ trợ chỉnh sửa thông tin meta (tiêu đề, album, nghệ sĩ)
4. Hỗ trợ ứng dụng dựa trên sự tương thích
Ứng dụng MP3 Video Converter chỉ hỗ trợ ARMv7 hoặc cao hơn.

Tải Phần mềm MP3 Video Converter - Đổi đuôi định dạng Video thành âm thanh Mp3 miễn phí về máy điện thoại